Disclaimer

Stagehuisvesting Suriname (SHS) stelt de op deze website getoonde informatie met zorg samen. SHS kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen.

Aansprakelijkheid

SHS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op deze website.

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag of opmerkingen, stuur die dan naar info@stagehuisvestingsuriname.nl.